top of page

UNG ETTER STILLHETEN

UNG ETTER STILLHETEN

Erfaringer i pandemien. Hvordan er vi preget av den lange stillheten og nedstengningen som preget særlig unge mennesker bosatt i Oslo-området? Danseprosjektet «Ung etter stillheten» av Astrid Mæland er basert på ungdommers erfaringer under pandemien, og er en del av en kunstnerisk research som skal utvikles videre i 2022 og 2023. De frivillige og anonyme ordene og setningene er det koreografiske utgangspunktet til dansen. Astrid Mæland inviterer til en visning av prosjektet i prosess på STARTBLOKKA som åpner nabolagsfesten 12.mars 2022.

Konsept og kunstnerisk ansvarlig: Astrid Mæland

Musikk: Daniiel Filipe / Daniel Felipe Sørensen

Tusen takk til Startblokka og Startfondet for lån av studio og økonomisk støtte!


Bilder: Aleksander Naug

bottom of page